To nye afdelingsledere

Vær med til at udvikle Danmarks største privatskole

Vores afdelingsleder, Kim Poulsen, har efter 41 års imponerende virke på skolen valgt at gå på pension til sommer, og samtidig har vi valgt at omstrukturere ledelsen. Dette medfører, at vi søger to nye afdelingsledere til ansættelse pr. 1. juni 2022.

Dedikerede ledere med stærke relationskompetencer
For begge stillinger gælder helt naturligt, at du skal være en dedikeret leder, en holdspiller med særdeles gode relationskompetencer samt lyst og evne til at arbejde udviklingsorienteret med skolens grundværdier. Vi har et fokus, der favner bredt: På den ene side stiller vi generelle krav om høj faglighed, læringskompetence, innovation og praksisfaglighed. På den anden side tilbyder vi en række indsatser for individuel elevstøtte – fra forebyggende screeninger og læsevejledning til støttegrupper for elever med særlige behov. Vi tager altid afsæt i skolens sociale ansvar – både i forhold til trivsel og udvikling internt på skolen og eksternt i forhold til skolens mere generelle samfundsansvar, bl.a. i form af en række eksterne samarbejder og netværk. (læs mere om vores syn på samfundsansvar og CSR)

God økonomi til at skabe optimale læringsmiljøer
Vores primære fokus er at skabe optimale læringsmiljøer, så eleverne får den bedst mulige udvikling fagligt, personligt og socialt. Som privatskole ser vi også os selv som en virksomhed – en virksomhed, der skal skabe de nødvendige økonomiske rammer for netop at udvikle gode læringsmiljøer og understøtte vores mange udviklingsprojekter, pædagogiske tiltag og faciliteter.

Afdelingsleder 4. – 6. klasse
Den ene ledige stilling er til mellemtrinnet, hvor vi har 300 elever fordelt på fire 4. klasser, fire 5. klasser og fire 6. klasser. I sagens natur vil der være et tæt samarbejde med både indskoling og overbygning, så eleverne oplever en rød tråd i hele forløbet. Tilsvarende er der naturligvis også et tæt samarbejde med den øvrige ledelsesgruppe i.f.t. både driftsopgaver og strategiske udviklingsopgaver. Mere om 4.-6. klasse.

Afdelingsleder 10. klasse
Vores seks 10. klasser holder til i selvstændige lokaler på Tradium, hvor de som en lille separat skole fungerer som en helt konkret ”brobygning” mellem 9. klasserne og ungdomsuddannelserne. En væsentlig del af afdelingslederens ansvar er således at sikre optimal kommunikation og et godt ”flow” af elever mellem 9. klasserne på den ene side og ungdomsuddannelserne på den anden. Herudover skal afdelingslederen også kunne påtage sig undervisning i dansk, matematik eller et andet af hovedfagene (ca. 8 lektioner). Mere om 10. klasse.

Faglige og personlige egenskaber

  • Lyst, evne og vilje til at sætte elevernes trivsel og faglighed i højsædet
  • Stærke relationskompetencer i.f.t. det tætte samarbejde med både den øvrige ledelse, medarbejdere, forældre, elever og eksterne samarbejdspartnere
  • God til personaleledelse – bl.a. til at skabe udvikling og trivsel via på én gang at lytte og gennem klar kommunikation at ”sætte retning”
  • Interesse for både administrative driftsopgaver og strategiske udviklingsopgaver – herunder skoleudvikling generelt i.f.t. skolens værdigrundlag
  • Udadvendt og med blik for omgivelserne, også uden for skolen
  • Øje for, at bl.a. innovation, entreprenørskab og kreativitet er nye vigtige elementer i læring og i faglighedsbegrebet
  • Trives i en til tider hektisk hverdag med mange bolde i luften

Du skal som ansøger være indstillet på, at vi i samarbejde med en ekstern partner vil bede dig udfylde en profilanalyse.

Ansøgning sendes senest 20. marts kl. 9.00 i et samlet dokument til:
job@randersrealskole.dk

Samtaler afholdes 31. marts. Evt. samtale nr. 2 afholdes 6. april. Imellem disse to samtaler ligger profilanalysen.

Evt. spørgsmål: Skoleleder Hans Myhrmann (8712 3230 / 2162 9463)
eller udviklingschef Christian Møller (8712 3230 / 2722 0773).

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC.