Afsløring af skulpturen Hænder

Tirsdag 20. oktober 2015 afslørede vi på skolen en skulptur af kunstneren Henrik Milde. Skulpturen hedder ”Hænder”, og kunstværket skal bl.a. symbolisere elevernes mulighed for at udtrykke sig kreativt og for at forme deres fremtid med egne hænder. Samtidig er det fra skolens side tænkt som en værdig finale på vores flerårige modernisering af skolen, hvor både funktion og æstetik løbende har været i højsædet.

”Hænder” afsløret af skolelederen og kunstneren selv
Skoleleder Hans Myhrmann løftede sammen med kunstneren selv, Henrik Milde, sløret for den nye skulptur. Afsløringen af kunstværket foregik under stor deltagelse af elever og personale ved indgangen til selve skolen, hvor ”Hænder” fremover skal stå til forhåbentlig inspiration for både elever og personale.

Hans Myhrmann sagde bl.a.: ”Fra skolens side har det været vigtigt at afslutte vores byggeri og modernisering af skolen gennem to år på en æstetisk måde, – ved at markere dette med god og sigende kunst, som skaber en fin helhed arkitektonisk og indholdsmæssigt i forhold til skolens værdier”.

”Hænder” passer til skolens værdier
Skulpturen er formet i kraftige jernrør, der udstråler noget fast, solidt og holdbart. Samtidig udstråler skulpturen med sine organiske former i høj grad også noget levende og dynamisk, hænder og fingre med mulighed for at skabe, at bygge, at være kreativ – og at tage hånd om hinanden! Det er symboler og værdier, der også kendetegner vores skole. Vi har stor fokus på værdien af det at skabe noget, af faglighed og ”skills”, og vores krav om gensidig respekt og trivsel for den enkelte er netop at tage hånd om hinanden.

”Hænder” har fulgt byggeriet
Vores nye skulptur, ”Hænder”, har været længe under vejs. Henrik Milde kom forbi skolen under vores byggerifase i 2013. Her blev ledelsen hurtigt fanget af den flotte form, modellen havde. Samtidig syntes vi, at den ville skabe den helt rigtige sammenhæng i forhold til færdiggørelsen af vores mange bygningsmæssige tiltag med bl.a. klimaanlæg, solceller, glastag i indskolingsbygningen, specialdesignede lokaler til værksted og design, nyt stort musikhus og meget andet. Alle tiltag for at skabe optimale rammer for læring og tage hånd om elevernes muligheder.

”Hænder” og eleverne
Afsløringen af kunstværket blev bl.a. overværet af alle 4.-6. klasserne og deres lærere, Randers Amtsavis samt interesserede gæster udefra. På mellemtrinnet arbejder man bl.a. med ”Værksted og Design”, og interessen for kunstværket var stor. ”Jeg har selv prøvet at lave en stor figur, der skulle være symbol på noget, så jeg kan godt se, hvordan skulpturen både er noget i sig selv og også fortæller en slags historie” lød det klogt fra en af eleverne.

Om kunstneren, Henrik Milde
Henrik Milde er 65 år. Han er bosiddende i Randers og har arbejdet med kunstneriske udtryksformer i snart 50 år. Henrik er autodidakt, og han har en meget alsidig produktion bag sig med værker fra en mangefarvet kunstnerisk palet. Udsmykninger, kreative installationer, skulpturer i både ler og jern, plakater, tegninger, digte, tekster og musik er nogle af de udtryksformer, han igennem tiden har beskæftiget sig med.

Om sin skulptur til Randers Realskole siger han selv: ”Anvendelse af hænder er efter min mening et af menneskets mest vitale funktioner – både i dagligdagen og i den historiske proces. For eleverne på skolen skal ”Hænder” være et symbol på deres muligheder for at udtrykke sig kreativt”.

En stor tak til Virring Produktionsskole og Henrik Milde for tilblivelsen af dette flotte og spændende kunstværk.