Prøv en skoledag – for kommende 0. klasser

Kommende elever prøvede at gå i skole

Elever, der skal starte “rigtigt” i skole efter sommerferien 2017, havde deres forældre med til vores faste arrangement for førskoleelever: ”Besøg din skole”.

De kommende elever fik prøvet at afholde morgensang, frikvarter og selvfølgelig også at have fag på skoleskemaet som dansk, matematik, musik og aktivitetstid. Børnene gik til opgaverne med stor gejst og højt humør, og nogle af dem kunne næsten ikke vente på at det bliver forår, så de kan starte i vores “førskole”.

Læs mere om førskolen i SFO