Birthe Diederich, afdelingsleder 7. – 9. klasse (sportsklasser + 7.C)

Hvis du er elev eller forældre til børn i 7. – 9. klasse (sportsklasser + 7.C), er det Birthe, du skal henvende dig til.

Birthe varetager alt omkring undervisningen og dagligdagen i afdelingen sammen med afdelingsleder Jeppe Thomassen.

  • Planlægning af- og ansvarlig for skoleåret for 7.- 9. klasse i samarbejde med Jeppe Thomassen
  • Deltagelse i ansættelse af nye kolleger i afdelingen
  • Medansvarlig for afvikling af de årlige medarbejdersamtaler inkl. skriftlig udredning og opfølgning
  • Medansvarlig for kommunikation – herunder sociale medier – i samarbejde med direktionen
  • Koordinator i forhold til skolens samarbejdsparter (PPR, Familieafdelingen, talepædagog, sundhedsplejerske)
  • Opfølgning/videreudvikling af evalueringsmaterialerne på Randers Realskole i samarbejde med Martin Middelbo Eriksen.