Birthe Diederich, afdelingsleder

Hvis du er elev eller forælder til børn i 4. – 6. klasse, er det Birthe, du skal henvende dig til. Hun varetager alt omkring undervisningen og dagligdagen i afdelingen.

  • Planlægning af og ansvarlig for skoleåret fra 4. – 6. klasse
  • Budgetansvarlig for afdelingen
  • Medansvarlig for elevrekruttering og on-boarding i afdelingen.
  • Medansvarlig for udvikling og afvikling af de årlige medarbejdersamtaler inkl. Skriftlig udredning og opfølgning.
  • Medansvarlig for kommunikation – herunder sociale medier – i samarbejde med direktionen.
  • Koordinator i forhold til skolens samarbejdsparter (PPR, familieafdeling, talepædagog og sundhedsplejerske) i samarbejde med Jan Frederiksen.