Bootcamp med fokus på dansk og matematik

Elever fra 8. og 9. klasse i hele Randers kommune fik allerede sidste skoleår et super tilbud, hvor de kunne fordybe sig i dansk eller matematik. BootCamp er fire undervisningsaftener hen over efteråret, hvor deltagerne får mulighed for at dygtiggøre sig og samtidig have det sjovt. Det er dansk og/eller matematik på et anderledes niveau, som også kan ses som forberedelse til ungdomsuddannelsen. 1. session er torsdag den 28. september 2017 på Randers HF/VUC.

Bliver afklaret i forhold til ungdomsuddannelse
Der er ingen tvivl om, at Boot-Camp Randers handler om at ”stå på tæer” og blive udfordret i dansk og/eller matematik, men samtidig er de faglige forløb placeret på de forskellige ungdomsuddannelser, så de unge får en oplagt mulighed for at mærke stemningen på de forskellige skoler. Derved bliver de mere afklaret i forhold til valg af uddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Lærer andre at kende
Ved alle camps er der en fælles start med ”lær-hinanden-at-kende” arrangementer, ligesom der altid er godt med mad og drikke, så deltagerne løbende får fyldt ”depoterne” op. Aftensmaden vil typisk være burgere, lasagne, pizza eller lign. Udgifterne til mad og drikke afholdes af ungdomsuddannelserne.

Ideen med campen er at give skoleelever med interesse for det danske sprog eller matematik et særligt tilbud, som elever kan bruge i deres faglige udvikling.

Campen foregår på fire aftener fra kl. 16.30 til kl. 20 på følgende uddannelsesinstitutioner i Randers i løbet af efteråret:

  • Randers HF/VUC
  • Randers Statsskole
  • Paderup Gymnasium
  • Tradium

Se nærmere på Randers Ungdomsskole hjemmeside.

Første gang er på Randers HF/VUC den 28. september fra kl. 16.30 til 20.00

Ideen med en BootCamp i dansk og matematik blev ”født” på Randers Realskole, og sammen med Randers Ungdomsskole og de gymnasiale ungdomsuddannelser i Randers fik vi allerede sidste skoleår stor succes med at forene de forskellige skolers kræfter.

”Det er vigtigt at give mulighed for, at skoleeleverne i Randers får tilstrækkelige med udfordringer. Det sker naturligvis til dagligt i undervisningen, men med camp-modellen kan vi tilbyde vores elever lidt ekstra,” forklarer arbejdsgruppen bag BootCamp Randers.

Tilbuddet gælder for både elever på den kommunale folkeskole og på de private skoler i området, og det er gratis. Tilmeldingen foregår via Randers Ungdomsskoles hjemmeside.