Christian Bjørn tager professionel bestyrelsesuddannelse

Bestyrelsesformand Christian Bjørn

Højreklik og “Gem som”

Yderligere styrkelse af skolens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesformanden for Randers Realskole, Christian Bjørn, har for yderligere at professionalisere bestyrelsesarbejdet på skolen taget en formel uddannelse i bestyrelsesarbejde. Randers Realskole har konstant fokus på udvikling og ser bestyrelsesarbejdet som afsæt for skolens kompetencer og position også i fremtiden.

En privatskole SKAL udvikles professionelt
”Randers Realskole er en privatskole, og på en sådan betaler forældrene for, at deres børn går i skole. Det er én af grundene til, at skolen ALTID har som fokus at tilbyde sine elever den bedst mulige undervisning og de mest optimale læringsmiljøer. Når eleverne og forældrene oplever, at der ér en forskel, at de så at sige ”får noget for pengene”, – så giver det mening for dem at betale for skolegang” siger Christian Bjørn og giver dermed også sin motivation til, at han har taget sin bestyrelsesuddannelse: ”Vi skal i bestyrelsen give skolen de bedste rammemuligheder og betingelser for, at den fortsat kan udvikle sig til at være en privatskole, Danmarks største faktisk, som forældre gerne vil betale for, at deres børn går i”.

Bestyrelsesformand og ejendomsmægler med 3 børn på skolen
Christian Bjørn bor i Randers, og har tre børn, der alle har gået på Randers Realskole, hvoraf den yngste afslutter med 9. klasse næste år.  Christian er uddannet statsaut. ejendomsmægler og valuar og indehaver af ejendomsmæglervirksomheden Nybolig Bjørn & Ankersen. Christian har været i bestyrelsen siden 2006, først som formand for repræsentantskabet og siden 2012 som bestyrelsesformand.

En privatskole er også en virksomhed
En privatskole er selvfølgelig først og fremmest en SKOLE – men det er også en virksomhed, der er nødt til at have fokus på forretningsmæssige aspekter som strategi, økonomisk styring og budgetlægning, udvikling og vedligehold af læringsmiljøer, bygninger og faciliteter, kompetenceudvikling, samarbejder, markedsføring og meget andet. Ledelse og udvikling af skolen kræver professionelle tilgange og redskaber – herunder en dygtig og kompetent bestyrelse.

Bestyrelsen skal være med til at sikre fremtiden
Som både skole og virksomhed har Randers Realskole en lang tradition for på ”markedets” betingelser at arbejde strategisk med udvikling af skolen – så den nu og fremadrettet tilbyder sine elever den bedst mulige undervisning og de mest optimale læringsmiljøer. Formålet er at sikre, at skolen også om f.eks. 10 år er den kendte, trygge og sikre skole for mere end 1.000 familier og arbejdsplads for mere end 120 ansatte.

Uddannelsen til bestyrelsesarbejde
Uddannelsen i bestyrelsesarbejde udbydes i et samarbejde mellem Erhverv Randers, Tradium og Erhvervsakademiet Dania, og der undervises i såvel strategiske analyse- og metodebegreber, samt i de juridiske og forretningsmæssige aspekter ved bestyrelsesarbejdet. Inden for disse rammer arbejdes der bl.a. med beslutningsprocesser, strategiudvikling, forretningsudvikling, økonomisk målsætning, regnskabsanalyse og meget andet.

”Det er tydeligt for mig, at denne bestyrelsesuddannelse har løftet mine kompetencer i forhold til det at arbejde i- og med en bestyrelse, men faktisk har det også givet mig viden og kompetencer, som jeg kan bruge i mit øvrige professionelle virke” afslutter Christian Bjørn.