Christian Bjørn takker af som formand

Møde i skolekreds og repræsentantskab

Mandag 28. september 2020 blev der afholdt møde i skolekredsen og repræsentantskabet. Efter at både bestyrelsesformand Christian Bjørn og skoleleder Hans Myhrmann havde aflagt beretning om skolen, var hovedemnet valg til skolens bestyrelse.

Nye medlemmer af bestyrelsen blev Søren Møller (direktør i Greybird) og Michael B. Nielsen (direktør i Djurs Sommerland). Vi følger snarest op med en kort præsentation af den nykonstituerede bestyrelse.

Den mangeårige formand, Christian Bjørn, takkede af

Efter 14 års tro tjeneste, heraf 8 år som formand, trådte bestyrelsesformand for Randers Realskole, Christian Bjørn, ud af bestyrelsen ved gårsdagens møde. Helt i tråd med Christians store arbejde for Randers Realskole er hans aftrædelse både velovervejet og velforberedt.

Læs vores beskrivelse af Christians mangeårige arbejde for skolen nedenfor.

Christian Bjørn aflægger sin sidste beretning som bestyrelsesformand

Den mangeårige bestyrelsesformand for Randers Realskole, Christian Bjørn, træder ud af bestyrelsen efter 14 års tro tjeneste, heraf 8 år som formand. Helt i tråd med Christians store arbejde for Randers Realskole er hans aftrædelse både velovervejet og velforberedt.

En lang række tiltag og initiativer har skabt en gunstig situation, hvor Christian kan give stafetten videre til en skole, der er i bedre gænge end nogensinde før. Med mere end 1.300 elever har skolen aldrig været større, og med skarpt fokus på udvikling af optimale læringsmiljøer, med nye og helt moderniserede bygninger og faciliteter, har skolen aldrig været klædt bedre på til fremtiden.

Video: Christian Bjørn i afskedsinterview

Bestyrelsesformand og ejendomsmægler med 3 børn på skolen
Christian Bjørn bor i Randers, er gift med Marlene og har tre børn, der alle har gået på Randers Realskole. Christian er uddannet statsaut. ejendomsmægler og valuar og er indehaver af ejendomsmæglervirksomheden Nybolig Bjørn & Ankersen. Christians store dedikation i sit arbejde for skolen har således taget sit afsæt både i rollen som familiefar og som professionel erhvervsmand.

En privatskole er også en virksomhed
Christian Bjørn har i et tæt samarbejde med skoleleder Hans Myhrmann haft fokus på at udvikle skolen også som en virksomhed. Christian Bjørn udtrykker det således: ”En privatskole er selvfølgelig først og fremmest en SKOLE, men det er en skole, hvor forældrene betaler for, at deres børn går i skole. Det er én af grundene til, at skolen ALTID har som fokus at tilbyde sine elever den bedst mulige undervisning og de mest optimale læringsmiljøer. Når elever og forældre oplever, at der ér en forskel, at de så at sige ”får noget for pengene”, – så giver det mening for dem at betale for skolegang”.

Professionel bestyrelsesuddannelse
I arbejdet med skolen som en virksomhed har der været fokus på forretningsmæssige aspekter som strategi, økonomisk styring, udvikling af læringsmiljøer, bygninger og faciliteter, kompetenceudvikling, markedsføring og meget andet. I den forbindelse har Christian taget en formel uddannelse i bestyrelsesarbejde for at råde over de bedst mulige redskaber til professionalisering af bestyrelsesarbejdet, der er en afgørende faktor i skolens udvikling.

En lang række tiltag fremtidssikrer skolen
Christian har været medlem af bestyrelsen i 14 år, og specielt i de sidste 8 år som bestyrelsesformand er der gennemført en lang række tiltag, der har styrket skolen på mange forskellige områder, bl.a. i forbindelse med skolens udviklingsstrategi.

Derudover har han i 2014 taget afsked med tidligere skoleleder Karsten Pedersen og budt velkommen til nuværende skoleleder Hans Myhrmann – samt sagt tilsvarende god dag til et par souschefer.

Bygge- og moderniseringsprojekter
Christian har også som formand haft travlt med en række bygge- og moderniseringsprojekter, f.eks.:

  • 2013: Et år med opførelse af musikhus, en helt ny fløj på skolen, indeklima på hele skolen, nyt glastag, solfangeranlæg og meget andet.
  • 2018: Den tidligere skrænt ved skolens indgang blev i 2018 omformet til et nyt og spændende aktivitetsområde – et flot og funktionelt ”væreområde”.
  • 2018: Skolen købte det tidligere Amtssygehus, Fabersvej 1, der er blevet renoveret og moderniseret som et tidsvarende skole- og læringsmiljø. Bygningen blev indviet i forbindelse med fejringen af skolens 150 års jubilæum i 2019.

En tak til bestyrelse, ledelse og medarbejdere
Christian er et beskedent menneske, og han betoner afslutningsvis betydningen af gode kolleger og samarbejdspartnere: ”Det er med stor ro i maven, at jeg giver stafetten videre, for jeg har i hele forløbet været omgivet af gode og kompetente bestyrelsesmedlemmer, en fantastisk direktion og ledergruppe, som har arbejdet målrettet og struktureret med at drive skolen. Når man så også har en dedikeret og altid imødekommende medarbejderstab, kan fremtiden kun se lys ud for skolen.”