Christian Møller ny udviklings- og souschef

Med virkning fra 1. februar 2017 indgår Christian Møller i direktionen på Randers Realskole som udviklings- og souschef. En hovedopgave bliver i samarbejde med den øvrige ledelsesgruppe at sikre fortsat fremdrift og gennemførelse af skolens ambitiøse ”Strategi 2023”.

Udnævnelsen skal ses som en naturlig del af det hidtidige arbejde med strategiplanen, der bl.a. indeholder løbende kompetenceudvikling samt en decentralisering og uddelegering af mange centrale opgaver til afdelingslederne…