Christian Møller introducerer samarbejdet: Ordblind i Randers

Udviklingschef Christian Møller fortæller kort om det gode samarbejde, der skal lette ordblinde elevers overgang til ungdomsuddannelse. Der er lavet en hjemmeside for projektet, og foråret byder på møder for både kommunale grundskoler og fri- og privatskoler samt en konference for læsevejledere og ledere.

Besøg hjemmesiden for mere information:
https://ordblind-randers.dk/