Christian Møller, udviklings- og souschef

Sammen med Hans Myhrmann er Christian ansvarlig for skolens strategiske udvikling.
Udover at være udviklings- og souschef er Christian endvidere ansvarlig for ElitesportsCollege og skolens kreative fag.

  • I samarbejde med Hans Myhrmann ansvarlig for skolens overordnede strategi
  • Ansvarlig for Randers ElitesportsCollege og strategisk koordination med samarbejdspartnere om samme
  • Opfølgning og koordination vedr. skolens udviklingsplan/strategiplan – i samarbejde med Hans Myhrmann
  • Organisationsudvikling – i samarbejde med Hans Myhrmann
  • Deltage i bestyrelses- og repræsentantskabsarbejdet
  • Personaleudvikling i samarbejde med Hans Myhrmann