Corona-information januar 2022

Nye opdaterede retningslinjer 24. januar 2022

Nære kontakter/husstandskontakter

Dem, den smittede deler hjem med, – værelseskammerater på lejrskoler, overnattende gæster mv.

 • Nære kontakter/husstandskontakter med symptomer: skal gå i selvisolation og testes hurtigst muligt med en PCR-test.
 • Nære kontakter/husstandskontakter uden symptomer: skal testes med hurtigtest, selvtest eller PCR-test 3 døgn efter den smittede persons testtidspunkt (den første test personen fik foretaget). Der anbefales ikke selvisolation med mindre man får symptomer.
 • Nære kontakter/husstandskontakter med smitte inden for de seneste 12 uger skal ikke selvisolere sig eller gøre andet med mindre, der opstår symptomer.

Som nær kontakt/husstandskontakt skal du selv booke tid til test på coronaproever.dk. Du kan få oplyst et rekvisitionsnummer af den person, som er smittet, der giver dig hurtigere adgang til en PCR-test. Det nummer kan den smittede finde på sundhed.dk, og det nummer skal du indtaste, når du booker tid.

Bliver man smittet, skal man gå i selvisolation. Det betyder, at man skal undgå tæt kontakt med dem, man bor sammen med ved at opholde sig og sove i et separat værelse med adgang til separat toilet og bad, eller at man selv gør grundigt rent efter sig.

Øvrige kontakter

Alle, der har en relation til den smittede, som er uden for hjemmet. Eks. en klassekammerat og læreren, som har været sammen med eleven, der er smittet.

 • Øvrige kontakter med symptomer: skal gå i selvisolation og testes hurtigst muligt med en PCR-test.
 • Øvrige kontakter uden symptomer: skal testes med hurtigtest, selvtest eller PCR-test 3 døgn efter den smittede persons testtidspunkt. Der anbefales ikke selvisolation med mindre man får symptomer.
 • Øvrige kontakter med smitte inden for de seneste 12 uger skal ikke selvisolere sig eller gøre andet med mindre, der opstår symptomer.

Ovenstående er uafhængigt af vaccinationsstatus. For både husstandskontakter/nære kontakter og øvrige kontakter gælder det, at man skal udvise skærpet opmærksomhed på symptomer, der kan være tegn på Covid-19 til og med 14 dage efter nær kontakt med den smittede person.

Smittede:

Smittede med betydende symptomer:

 • Der anbefales selvisolation fra symptomdebut og PCR-test snarest.
 • Ved positivt testsvar fortsættes selvisolation til symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunktet.

Smittede med lette eller ingen symptomer:

 • Anbefales ikke selvisolation mens de afventer testsvar med mindre de er nær eller øvrig kontakt.
 • Ved positiv test (uanset type) anbefales straks selvisolation
 • Ved positiv selvtest eller hurtigtest anbefales PRC-test hurtigst muligt
 • Ved positivt testsvar anbefales selvisolation i 4 døgn fra testtidspunktet
 • Ved betydelige symptomer fortsættes selvisolationen til symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunktet

Mere information kan findes hos:

Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger

Coronasmitte.dk

Generelle råd om smitteforebyggelse

Vi orienterer jer løbende i forhold til, når der kommer opdaterede retningslinjer/restriktioner.

Venlig hilsen

Ledelsen Randers Realskole

Hans Myhrmann, skoleleder