De fantastiske 4

De fantastiske 4

Strategier til større læring på tværs af alle årgange og fag

Randers Realskole lancerer De fantastiske 4
– en række plancher, der bliver ophængt i alle klasselokaler, faglokaler m.m.

Plancherne er et led i skolens strategi om, at optimal læring kræver dygtige læsere – uanset fag.

De fantastiske 4 omhandler 4 enkelte strategier, som eleverne kan anvende før, under og efter læsning for bedre at kunne forstå og anvende det læste. Strategierne bliver derved et vigtigt omdrejningspunkt for elever, lærere og forældre til tilegnelse af læring.

De fantastiske 4 vil i fremtiden være synlige på plancher i alle klasselokaler, faglokaler mv. og vil blive anvendt i undervisningen. Strategierne er udviklet af læsekonsulent Merete Brudholm og anvendes på tværs af fag og på alle klassetrin.

På billedet er det læsevejleder Line Degn Christensen, der får hjælp af pedel Dan Jensen til ophængningen af én af de mange plancher. I forgrunden eleverne Luisa Vangsted og Alberte Bering.