Lyt til denne side med ReadSpeakerLyt

Digital dannelse

Kære forældre

DIGITAL MOBNING OG DELING AF BILLEDER

Inden for relativt få år er de sociale medier blevet et fænomen, langt de fleste af os har stiftet bekendtskab med. For en meget stor del af de unge er det blevet en væsentlig bestanddel af deres liv og deres måde at kommunikere med hinanden på.

Desværre kan de sociale medier som bekendt også være skyggefuld grobund for mobning, som kan have en meget ubehagelig form. Når denne mobning så også spredes med den hastighed, som de sociale medier kan, så står vi overfor en problemstilling, vi alle er nødt til at tage meget alvorligt.

Senest er deling af nøgenbilleder / billeder af tvivlsom karakter desværre blevet en alt for hyppig måde at mobbe på. Lovgivningen er klar, og straffen er hård over for dem, som vælger at dele disse billedtyper.

Rent teknisk er vi desværre hele tiden bagud i forhold til at dæmme op for disse forhold, fordi udviklingen i de sociale medier går så hurtigt.

Vores fælles opgave – skole og forældre – består derfor i:

  1.  At fortælle de unge om de rent lovgivningsmæssige konsekvenser
  2.  Forklare, hvorfor billeder på nettet ikke lader sig slette
  3.  Anskueliggøre konsekvenserne af at have sådanne billeder liggende på nettet – også når man bliver voksen…
  4.  Og som det vigtigste af alt skal vi i samarbejde have fokus på, hvad vi kunne kalde ”digital dannelse”:

Det handler om god moral og solide værdier, det handler om de etiske spilleregler, der bør være på nettet, og det handler også om at forstå, hvad der får unge til at tage billeder af sig selv og sende dem videre.

TRIVSEL OG DIGITAL DANNELSE

Et helt centralt begreb i skolens formålsparagraf og i alt, hvad vi foretager os på skolen, er ”trivsel”. Det er helt afgørende for os, at eleverne trives – ikke kun set ud fra et almindeligt medmenneskeligt synspunkt, men også fordi trivsel er nødvendig for god indlæring.

Digital mobning, uanset om den kommer til udtryk i deling af tvivlsomme billeder eller noget andet, er jo indlysende ikke befordrende for god trivsel. Det et det helt modsatte af at have ”respekt for andres egenart…”, som der bl.a. står i formålsparagraffen.

Vi taler naturligvis løbende med eleverne om disse nye digitale udfordringer. I faget trivsel, som vi har på alle årgange på skolen, kommer vi som noget helt naturligt omkring digital dannelse samt børns rettigheder, og typisk vil emner af denne karakter også blive behandlet i andre faglige sammenhænge som eksempelvis i dansk og i større klasser samfundsfag, historie og kristendom.

Vi vil derfor gerne fremadrettet bede jer løfte forældredelen i dette gensidige og præventive arbejde. Jeres indsats, interesse og holdning er altafgørende. Vi har jo en klar fælles interesse i at passe godt på de unge mennesker.

Her er lidt gode råd, inspiration og oversigt over gældende lovgivning: