Dorthe Østerby er ny formand for bestyrelsen

Dorthe Østerby, ny formand for bestyrelsen på Randers Realskole

Ved skolekredsmødet 28. september 2020 blev Dorthe Østerby valgt som formand for skolens bestyrelse.
Dorthe har siddet i bestyrelsen siden 2015, og hun afløser Christian Bjørn på formandsposten.

Stolthed og ydmyghed
Dorthe Østerby har siddet i skolens bestyrelse siden 2015 og har således fået skolens DNA ind under huden. Med mere end 1.300 elever er Randers Realskole Danmarks største privatskole, og et professionelt bestyrelsesarbejde er afgørende for skolens fortsat gode udvikling. Som formand for bestyrelsen påtager man sig et stort ansvar, og Dorthe udtrykker det således: ”Når jeg har sagt ja til posten som formand for Randers Realskoles bestyrelse, er det både med stolthed og ydmyghed. Jeg vil gerne videreføre den ånd, som min forgænger, Christian Bjørn, har stået for. Det bliver nogle store sko, jeg skal fylde ud, men det er en veldrevet skole med dybt engagerede medarbejdere, så det er med ro i sindet, at jeg har påtaget mig opgaven”.

Advokat med personlig motivation
Dorthe er i sit daglige virke advokat og partner i advokatfirmaet Ret&Råd Grønbæk & Huuse, der har afdelinger i Randers og Århus. Privat bor Dorthe i Mejlby med den yngste af sine to piger på hhv. 18 og 21 år, hvoraf den ene har gået på Randers Realskole. ”Da min yngste datter gik på skolen oplevede vi, at hun blomstrede op og i høj grad blev mere parat til gymnasiet, både skolefagligt og på det personlige plan. Udover denne personlige motivation tiltalte det mig også, at bestyrelsesarbejdet på skolen virkede både professionelt og visionært”, udtaler Dorthe.

Det vigtige samarbejde
På en stor skole, såvel som på enhver anden større virksomhed, er det helt afgørende, at der er et godt samarbejde mellem de forskellige personalegrupper, ledelse, direktion og bestyrelse. Dorthe ser et velfungerende samarbejde med dygtige mennesker som afgørende for skolens udvikling og samtidig en stor inspiration: ”Det tætte samarbejde med skolens direktion og ledelsesgruppe betyder meget for mig, og jeg oplever altid dedikerede medarbejdere overalt på skolen. Samtidig motiverer det mig, at vi i bestyrelsen har så mange dygtige mennesker, der hver især byder ind med deres kompetencer, så skolen har de bedste betingelser for fortsat udvikling”.

De gode værdier i en folkelig privatskole
Afslutningsvis kommer Dorthe ind på skolens værdier og store fokus på social ansvarlighed: ”Det, at skolen har fokus på samfundsansvar, ligger mig meget på sinde. Der er nemlig handling bag ordene, og jeg bliver glad og stolt, når vi eksempelvis har udviklet et koncept for ordblinde og samtidig fået grundskoler og ungdomsuddannelser i hele Randers med på ideen. Her rammer skolens værdier også mine personlige værdier, hvor ordentlighed, gensidig respekt og det at gøre sig umage fylder meget. Vi kalder os en folkelig privatskole, og den overskrift passer for mig at se perfekt på vores skole”, slutter Dorthe Østerby.