Bestyrelsesmedlem Dorthe Østerby

Mobil: 2015 2848  .   Mail: doe@ret-raad.dk

Dorthe bor i Mejlby nord for Randers med ægtefælle og to børn.

Advokat og medindehaver af Advokatfirmaet Ret&Råd Grønbæk & Huuse.

Valgt til bestyrelsen i 2015 af Realskolens Venner.