Bestyrelsesformand Dorthe Østerby

Mobil: 2015 2848.   Mail: doe@ret-raad.dk

Dorthe Østerby bor i Randers. Hun har 2 børn, hvoraf det ene har gået på Randers Realskole.

Advokat og medindehaver af Advokatfirmaet Ret&Råd Grønbæk & Huuse.

Dorthe har været i bestyrelsen siden 2015 og siden 2020 som formand. Hun er nu valgt via Realskolens Venner.