Bestyrelsesformand Dorthe Østerby

Mobil: 2015 2848  .   Mail: doe@ret-raad.dk

Dorthe Østerby bor i Mejlby nord for Randers. Hun har 2 børn, hvoraf det ene har gået på Randers Realskole.

Advokat og medindehaver af Advokatfirmaet Ret&Råd Grønbæk & Huuse.

Dorthe har været i bestyrelsen siden 2015. Hun er nu valgt via Realskolens Venner.