Dygtige kollegaer

Der er et liv også efter en konflikt

– og så får vi brug for flere dygtige lærere.

Vi er naturligvis loyale over for den konflikt, som er i gang i øjeblikket, så konkrete jobopslag vil først blive slået op, når konflikten har fundet en løsning. I den forbindelse er det vigtigt at nævne, at vi af samme grund har haft en lokalaftale fra før sidste lockout, hvilket er til alles bedste.

Personen og relationskompetencen er altid vigtigere for os end at fagkombinationen er 100% på plads – så derfor er du altid velkommen til at kontakte os…

Kig rundt på vores hjemmeside, hvor der også findes læseplaner, info omkring de forskellige årgange, brochurer m.m.

Vi får bl.a. brug for følgende lærere:

Frem mod det kommende skoleår er vi i fuld gang med vores fagfordeling, og vi får brug for lærere til bl.a.:

  • Dansk i overbygningen, kombineret med samfundsfag/historie/kristendom i 8. klasse.
  • Matematik og naturfag (kombinationen af fysik, biologi og geografi).
  • Dansk og tema (lifeskills og studietimer) i 10. klasse, samt tysk i 7. klasse.
  • Kreativ ildsjæl, der hedder “innovation til mellemnavn”: dansk i indskolingen, billedkunst, værksted og design og lyst til innovation og dannelse generelt.

Kontakt os, hvis du er interesseret:

Udviklingschef Christian Møller: cm@randersrealskole.dk, mobil 2722 0773

Skoleleder Hans Myhrmann: hans@randersrealskole.dk, mobil 2162 9463