Flot pris til vores læsevejledere

NOTA’s Læsevejlederpris 2019

I dag, tirsdag 12. november, har læsevejlederne Line Degn og Mette Søndergaard modtaget NOTA’s Læsevejlederpris 2019. Prisen blev overrakt i Otterup på Fyn, hvor der er en konference for læsevejledere og skoleledere.

Line og Mette får prisen for deres mangeårige og systematiske arbejde for at skabe optimale læringsmiljøer med fokus på læsevejledning – herunder med ordblindhed som et dedikeret specialområde.

Når indsatsen på området bliver så god og effektiv, skyldes det naturligvis også et godt samarbejde med de dygtige, ordblinde elever, deres forældre og lærerne, der har taget læsevejledernes råd og vejledning med sig ind i undervisningen.

I begrundelsen for prisen blev det unikke projekt vedr. ”ordblinde i overgang til ungdomsuddannelse” også bemærket. Det er et projekt, hvor læsevejlederne har etableret en helt særligt “bro” til ungdomsuddannelserne, hvor der bl.a. skabes tryghed ved, at de ordblinde unge møder deres nye læsevejleder, før de starter på ungdomsuddannelsen.

Læs mere her om skolens indsats på området

Se også videoer nedenfor fra overrækkelsen

Læsevejlederne Line Degn og Mette Søndergaard sammen med skoleleder Hans Myhrmann