Første skoledag for kommende 0. klasser

Første skoledag for de kommende 0. klasser

Lørdag d. 27. februar var en stor dag for de kommende 0. klasser. De havde nemlig første skoledag!

Det er en tradition, vi har haft stor succes med på Randers Realskole. Det er et forløb, der skaber et rigtigt godt fundament for de nye klasser, når de starter for alvor i børnehaveklasse efter sommerferien.

Dagen startede på skolen, og herefter blev børn og forældre introduceret til deres nye skoledag. Der blev tager billeder af børnene enkeltvis og holdvis, og der var undervisning, så mor og far kunne opleve en lektion.

Efterfølgende var alle i SFO’en, hvor de fandt deres garderober, fik undervisningsmaterialer og fik leget eller spillet med deres nye skolekammerater.