Fokus på læring og trivsel – samt skolens antimobbepolitik

Tæt sammenhæng mellem læring og trivsel

På Randers Realskole arbejder vi hver dag ud fra en fundamental forståelse af, at god læring for den enkelte elev også kræver god trivsel. Eller sagt på en anden måde: Hvis en elev ikke trives, vil elevens læring ikke kunne blive optimal.

Dette er en helt grundlæggende tankegang her på skolen, som udspringer af vores menneskesyn, vores værdigrundlag og vores konstante fokus på at udvikle de bedst mulige læringsmiljøer.

Vi har valgt i højere grad at synliggøre vores grundlæggende forståelse af denne tætte sammenhæng mellem læring og trivsel, og på den nye side “Læring og trivsel” (i menuen under “Om Randers Realskole/Kort om skolen”) kan man læse mere om vores grundsynspunkter og holdninger.

Antimobbepolitik og -strategi
Udover at klargøre vores forståelse af læring og trivsel som en enhed, udfolder vi også en længere sammenfatning af vores antimobbepolitik, hvor man mere detaljeret kan se, hvordan vi med konstant fokus på trivsel forebygger mobning og uhensigtsmæssig adfærd. Vi beskriver også, hvordan vi konkret håndterer situationer, hvor en sådan uhensigtsmæssig adfærd har fundet sted.