Fripladstilskud vedr. COVID-19

Særligt fripladstilskud til forældre som er økonomisk ramt på grund af COVID-19

På baggrund af en økonomisk hjælpepakke til fri- og privatskoler er der indført et særligt COVID-19 fripladstilskud til forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af COVID-19. Tilskuddet kan søges med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2020 og frem til- og med 31. juni 2021.

COVID-19 fripladstilskud kan søges til:

  • elever med én eller flere forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af ledighebd som følge af COVID-19
  • elever med én eller flere forældre med selvstændig virksomhed eller som er ejere af små virksomheder, og som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af tab af B-indkomst eller omsætningsnedgang som følge af COVID-19.

Elevens biologiske forældre/adoptivforældre kan søge.

Tilskuddet udgør 75% af den faktiske forældrebetaling for den enkelte elev, dog med et loft på forældrebetalingen.

Ansøgningsskema og vejledning findes på skolens hjemmeside / kan rekvireres ved henvendelse til skolens kontor.

Da der er begrænsede midler i denne pulje, er det vigtigt at søge, så snart man har et reelt behov.

For yderligere oplysninger kontakt venligst Marlene Bjørn (8712 3236) eller Susanne Tindbæk Friis (8712 3234) – eller på mail: info@randersrealskole.dk