Frirummet – for skilsmissebørn i 7.-10. klasse

Som noget nyt i Danmark introducerede vi for nogle år siden “Oasen” og “Pusterummet”, der er fristed for de børn i henholdsvis 0.-3. og 4.-6. klasse, der er belastede af deres forældres skilsmisse.

Det har vi haft rigtigt gode erfaringer med, og derfor har vi nu også oprettet “Frirummet”, en samtalegruppe for elever fra 7. – 10. klasse, hvis forældre er blevet skilt.

Fælles for samtalegrupperne er, at eleverne mødes i hyggelige omgivelser sammen med specialuddannede lærere/pædagoger, og man kan tale om følelser og oplevelser ved at være skilsmissebarn. Vi har stor erfaring med at skabe en rigtig god gruppeproces, hvor alle lærer af hinanden. Hvert enkelt oplever, at han/hun ikke er alene om problemerne, og “der er lys forude i tunnellen”.

Klik på billedet for at downloade folder
– eller klik her og læs mere om skilsmisse som et af vores fokusområder