Girls’ Day in Science

Tirsdag deltog ca. 100 piger fra 5. og 6. klasse i Girls’ Day in Science i Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro.

Efter et kort oplæg fra to kvindelige rollemodeller, der begge arbejder inden for STEM-fagene, blev pigerne introduceret til kodning og anvendelsen heraf gennem leg og virkelighedsnære workshops.

Pigerne blev delt op i grupper, hvor lærerstuderende tog tjansen som skibets kaptajner, der førte pigerne trygt og godt gennem dagens program.

Først blev pigerne præsteret for den digitale platform www.piratskibet.dk, som er en god og sikker platform for børnene. Den er desuden dansk og gratis at bruge.

Her finder man Kodehavet, hvor man via små tegnefilm lærer de grundlæggende elementer i kodningssproget Scratch. Efterfølgende skulle pigerne udarbejde en fortælling som enten spil eller tegnefilm, hvorefter fortællingen skulle designes i et fysisk story board, dvs. en slags prototype. Til slut skulle fortællingen kodes.

Arrangementet blev afholdt i samarbejde med Coding Pirates, som er et fritidstilbud til børn og unge. Der findes en lokalafdeling i Randers, hvor man kan ”gå til kodning”; fuldstændig som man kan gå til sport.

Vi havde en fantastisk dag med dybt koncentrerede børn, og pigerne fik ud over læring om kodning også skabt nye venskaber på tværs af klasser.

Se billederne nedenfor.