Hans Myhrmann, skoleleder

Overordnet ansvar for skolens udvikling og drift:

  • Budget – og opfølgning af samme
  • Fastlæggelse af skolens strategi
  • Organisationsudvikling jf. den fastlagte strategi – i samarbejde med Christian Møller
  • Udvikling og vedligeholdelse af skolens forretningsgrundlag via koncept, tiltag og produkter – i tæt samarbejde med Christian Møller
  • Deltage i bestyrelses- og repræsentantskabsarbejdet
  • Uddelegering af ansvar, funktioner og opgaver, prioritering af ressourcer
  • Sikre, at skolen opfylder lovens krav herunder eksamensafvikling, undervisning, tilsyn m.m.
  • Ajourføring af- og opfølgning på hele det juridiske lovkompleks på uddannelsesområdet