Hans Myhrmann, skoleleder

Strategiske opgaver

Overordnet ansvar for skolens udvikling og drift:

 • Budget – og opfølgning af samme
 • Fastlæggelse af skolens strategi
 • Organisationsudvikling jf. den fastlagte strategi – i samarbejde med Christian Møller
 • Udvikling og vedligeholdelse af skolens forretningsgrundlag via koncept, tiltag og produkter – i tæt samarbejde med Christian Møller
 • Deltage i bestyrelses- og repræsentantskabsarbejdet
 • Uddelegering af ansvar, funktioner og opgaver, prioritering af ressourcer
 • Sikre, at skolen opfylder lovens krav herunder eksamensafvikling, undervisning, tilsyn m.m.
 • Ajourføring af- og opfølgning på hele det juridiske lovkompleks på uddannelsesområdet
Taktiske opgaver

Ansvarlig for den fortsatte udvikling af unikke tiltag, koncepter, “produkter”, samarbejdsformer m.m., der historisk har placeret Danmarks største privatskole som en attraktiv og dynamisk skole med en markant faglig profil.

 • Udarbejdelse af budgetter
 • Månedlige rapporteringer
 • Ansvarlig for eksamensretten
 • Translokation: Planlægning, koordinering af selve aftenen. Translokationstalen
 • Alm. personaleledelse og -udvikling
 • Markedsføringsansvarlig – i samarbejde med Christian Møller
 • Ansættelser og afskedigelser. Deltagelse i hele ansættelsesproceduren med nye medarbejdere, fra annonce over samtaler til ansættelsesbrev
 • Ansvarlig for skolens lønpolitik / lokalaftaler med TR
 • Ansvarlig for vedligeholdelse af arbejdsmiljø og implementering af MIO
 • Dialog med kolleger vedr. elever/forældre/lærersamarbejde
 • MUS samtaler med forskellige personalegrupper
 • Deltagelse i planlægning af nyt skoleår
 • Sammen med Lars Bang ansvarlig for udarbejdelse af/opfølgning på skolens APV-arbejde
Operationelle og daglige opgaver
 • Daglige samtaler med øvrig ledelse, lærere og andre ansatte
 • Samtaler med elever og forældre vedr. generelle problemstillinger i forhold til skolesituationen
 • Daglig ledelseskoordinering
 • Daglig opfølgning på økonomi
 • Daglige godkendelser af alle betalinger/lønninger/anmodninger om indkøb af alt på skolen
 • Daglig kommunikation og koordination
 • Deltagelse i ugentlige møder med afdelingslederne
 • Sparringspartner for div. faggrupper under udviklingsarbejde – i samarbejde med Christian Møller
 • Alle væsentlige forhold vedr. fagplaner, fællesmål og vejledninger vedr. eksamensgivende fag og eksamensafvikling
 • Medansvarlig i forhold til fagfordeling og overordnede skematekniske forhold
 • Alle overenskomstmæssige forhold (løn og arbejdstid)
 • Daglig overordnet briefing og evt. godkendelse af nye tiltag både i og uden for huset
 • Deltagelse i og medansvarlig for personalemøder
 • Deltagelse i møder i MIO (Formand)
 • Deltagelse i- og tale ved forældremøder i maj – juni
 • Deltagelse i- og tale ved 9. klasses translokation i Hallen
 • Presseansvarlig (kontakt og udtalelser)
 • Kontinuerlige møder med de andre privatskoler
 • Privatskolernes repræsentant i Uddannelsessamarbejdet i Randers
 • Løbende kontakt med relevante samarbejdspartnere
 • Deltagelse i div. relevante kurser og møder
 • Repræsentative opgaver
 • Familien Harboes Legat: Koordination, bestyrelsesmøder m.m.
 • Realskolens Venner: Koordination, bestyrelsesmøder m.m.
 • Danmarks Privatskoleforening: Bestyrelsesmedlem (herunder også bestyrelsen for Fordelingssekretariatet)
Kort om Hans

Hans Myhrmann, født 1965, gift og har 2 voksne børn. Bosiddende i Randers.

Erhvervserfaring :

 • 2014 –  : Skolebestyrer på Randers Realskole
 • 2009 – 2014: Udviklingschef på Randers Realskole
 • 1998 – 2009: Viceinspektør på Randers Realskole
 • 1998 (½ år) : Viceinspektør på 10. Klassernes egen Skole i Vejle
 • 1993 – 1998: Skolevejleder på Randers Realskole
 • 1989 – 1998: Lærer på Randers Realskole

Uddannelse:

 • 1985 – 1989: Silkeborg Lærerseminarium, Dansk, Idræt som linjefag
 • 1993 – 1994:  Skolevejlederuddannelse på Danmarks Lærerhøjskole, Århus

Andet

 • 2016 – : Randers Ambassadør
 • 2015 – : Bestyrelsesmedlem i Danmarks Privatskoleforening
 • 2013 – : Medlem af Uddannelsessamarbejdet i Randers, (repræsentant frie grundskoler)
 • 1998 – 2012: Formand for Randers Real Idrætshal
 • 2007 – 2010: Formand For Randers Badminton Klub
 • 2001 – 2010: Næstformand for VIIS (Viceinspektør forening under DP)