Informationsmøde for nye 10. klasser

Mere end 400 mødte frem

Onsdag 18. maj holdt vi informationsmøde for de kommende 10. klasser. Mere end 400 elever og forældre mødte frem til mødet for at høre mere om vores 10. klasse koncept.

Undervisningen foregår på Tradium, hvor vores elever kommer til at være i hus med elever fra Tradiums ungdomsuddannelser – både fra gymnasie- og erhvervsuddannelser.

Strukturen og indholdet på vores 10. klasser er unikt – med en lang række spændende tilbud til eleverne. Med bl.a. idræt og “life-skills” i centrum er der fuldt fokus på faglig og personlig udvikling. Samtidig bliver der tætte sociale fællesskaber og aktiviteter på tværs af klasserne.

Stadig få ledige pladser i de seks 10. klasser

Vi opretter hele seks 10. klasser i skoleåret 2016-17, og dermed bliver der skabt et fantastisk læringsmiljø. Vi har særdeles gode erfaringer med at styrke elevernes viden og selvværd – og give dem en kickstart på en ungdomsuddannelse.

Der er stadig enkelte ledige pladser i de 6 klasser, så hvis man er interesseret, kan man henvende sig til skolen på 8712 3230 og tale med Christian Møller eller Kim Poulsen. Disse kan også kontaktes på email: cm@randersrealskole.dk eller kim@randersrealskole.dk

Læs mere om 10. klasse