Invitation til forældrekredsen og repræsentantskabet

Torsdag den 29. september 2016 kl. 19.00 i Musikhuset

På det kommende møde har vi bl.a. valg til skolebestyrelsen. Både forældrekredsen og skolens repræsentantskab skal vælge medlemmer til bestyrelsen, og da samtidig størstedelen af indholdet i de to møder er sammenfaldende, sammenlægges de to møder.