Jan Frederiksen, afdelingsleder for 0. – 3. klasse

Hvis du er elev, forældre til børn, eller ansat i 0. – 3. klasse, er det Jan, du skal henvende dig til.

Jan varetager alt omkring undervisningen og dagligdagen i afdelingen.

  • Planlægning af- og ansvarlig for skoleåret i 0. – 3. klasse
  • Deltagelse i ansættelse af nye kolleger i afdelingerne
  • Budgetansvarlig for afdelingen
  • Medansvarlig for afvikling af de årlige medarbejdersamtaler inkl. skriftlig udredning og opfølgning
  • Koordinator for skolens samarbejdsparter (PPR, familieafdeling, talepædagog og sundhedsplejerske) i samarbejde med Birthe Diederich