Janni Kempel Christensen ansat som ny ressourceperson

Fokus på at skabe optimale læringsmiljøer

Randers Realskole har ansat Janni Kempel Christensen som vores nye ressourceperson inden for trivselsarbejdet med de ældste elever på skolen.

Ansættelsen af Janni skal ses som led i skolens fokus på at skabe optimale læringsmiljøer. Her er trivsel og tillidsfulde elev-lærer relationer afgørende – både for fællesskabet og for den enkelte elevs faglige, personlige og sociale udvikling.

Vi har fået rigtigt mange og rigtigt gode ansøgninger, og efter en række spændende samtaler faldt valget til sidst helt naturligt på Janni.

Janni har de sidste 16 år været ansat inden for døgninstitutionsverdenen, og hun har således stor erfaring med målgruppen samt de udfordringer, som unge kan møde i deres ungdomsliv. Desuden har Janni de senere år videreuddannet sig inden for relevante områder i forhold til de mest centrale fremtidige arbejdsopgaver i stillingen.

Janni er også mor til tre børn, som alle går på skolen.

Vi ser meget frem til samarbejdet og glæder os til, at Janni for alvor skal i gang med arbejdet til august.

Se stillingsopslaget