Jens Madsen stopper på skolen efter 41 år

Efter 41 år stopper Jens Madsen på Randers Realskole, og i den forbindelse er han blevet portrætteret i Randers Amtsavis – se link nedenfor.

Jens Madsen er i ordets bedste forstand en fagpersonlighed, og han har siden 1980 stået for udvikling og gennemførelse af en lang række innovative matematik- og naturfagsprojekter, der spænder fra indianertipier, jagtture og naturfagsmaraton til LEGO-Education center, robotter og rumforskning – ofte med selvlavede undervisningsmaterialer.

I mange år har Jens været en samlende figur omkring udviklingen af naturvidenskabelige forhold fra 0.-10. klasse på Randers Realskole og i Randers Kommune, og igennem adskillige år har Jens været central i ideudvikling og opbygning af konceptet og ”brandet” sciencecamp.randers.dk – til glæde for alle naturfagsinteresserede elever i kommunen.

Link til artikel i Randers Amtsavis

I april 2017 modtog Jens Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris, der udover den store ære består af et beløb på 250.000 kr. Heraf er de 50.000 kr. en personlig hæderspris, og de 200.000 kr. tilfalder skolen og skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning.