Jeppe Klindt Thomassen, afdelingsleder 7. og 8. klasse samt fagpædagogisk udvikling

Hvis du er elev eller forældre til børn i 7. eller 8. klasse, er det Jeppe, du skal henvende dig til. Han varetager alt omkring undervisningen og dagligdagen i afdelingen.

Afdelingsopgaver:

  • Planlægning af og ansvarlig for skoleåret for 7. – 8. klasse
  • Deltagelse i ansættelse af nye kolleger i afdelingen
  • Medansvarlig for afvikling af de årlige medarbejdersamtaler inkl. skriftlig udredning og opfølgning


Fagpædagogiske opgaver:

  • Projektledelse af fagpædagogiske tiltag vedr. bl.a. læseplaner, vidensdeling, læringsstrategier/faglig læsning, gruppearbejder…
  • Løbende opfølgning/justering af faglige ressourcer i.f.t. forventet læringsudbytte – f.eks. tolærerordninger, pædagoger i klasselokalet mv.
  • Sammen med Hans Myhrmann ansvarlig for arbejdet med undervisningsevaluering, selvevaluering i.f.t. lærergruppen samt målsætning for eget årsarbejde
  • Kompetenceudvikling af hele personalet med speciel fokus på lærergruppen
  • Ansvarlig koordinator for vores samarbejde med fagrepræsentanterne, herunder mødeleder, indkaldelse m.v.
  • Medansvarlig i forhold til vores kommunikationsstrategi – herunder hjemmeside og sociale medier samt korrespondance med eksterne samarbejdsparter