Jeppe Klindt Thomassen, afdelingsleder

 • Ledelse af igangværende og nye projekter relateret til vores fagpædagogik (dvs. opdatering/opfølgning på vores tiltag bl.a. vedr. læseplaner, vidensdeling, læringsstrategier/faglig læsning, gruppearbejde på RR).
 • Kontinuerlig opfølgning/justering på vores fag, ressourcer (tolærerordninger, pædagoger i klasselokalet mv.) og timer i forhold til forventet læringsudbytte.
 • Primær ansvarlig for arbejdet med undervisningsevaluering sammen med Hans Myhrmann.
 • Selvevaluering i forhold til lærergruppen i samarbejde med Hans Myhrmann.
 • Målsætning for eget årsarbejde og tilsvarende løbende evaluering af arbejdet.
 • Kompetenceudvikling af hele personalet med speciel fokus på lærergruppen – herunder vurdering/analyse af konkrete kursusbehov af kort og længere varighed.
 • Ansvarlig koordinator for vores samarbejde med fagrepræsentanterne, herunder mødeleder, indkaldelse med videre.
 • Medansvarlig i forhold til vores kommunikationsstrategi – herunder hjemmeside og sociale medier.
 • Ansvarlig for 9. klasse sammen med Kim Poulsen, hvor Jeppe gradvis skal overtage de overordnede opgaver og ansvarsområder her.
 • Korrespondance med flere af vores eksterne samarbejdsparter.
 • Ansvarlig for praktikvejledning.