Klub 3 aften – en hyggelig komsammen for 3. klasserne

Dejlig Klub 3 aften

De to 3. klasser havde en super aften i deres Klub 3, hvor der var mange sjove indslag.

En gang om måneden afholder vi disse Klub 3 aftener, og børnene udtrykker stor tilfredshed med, at begge 3. klasserne er sammen på denne måde.

“Det giver et godt sammenhold imellem os” som en af eleverne udtrykte det. Og det er præcis en væsentlig del af formålet med Klub 3: At skabe venskab og sammenhold på tværs af klasserne.

Det er naturligvis et sammenhold, vi også kan bruge i det daglige pædagogiske arbejde.