Kursus i førstehjælp til alle

Planlægningsugen afsluttet med nyt kursus i førstehjælp

Så er alle ansatte på Randers Realskole endnu en gang blevet udrustet til at kunne yde førstehælp.

Kurset blev afholdt som en del af planlægningsugen, der afholdes 1 uge før eleverne møder på skolen.

Førstehjælpskurset blev gennemført under kyndig vejledning fra firmaet TL Red Liv.

Det giver en stor tryghed i hverdagen, at alle føler sig rustet til at handle korrekt, hvis der skulle blive behov for det.