Marlene Bjørn, afdelingsleder administration

Hvis du har spørgsmål vedr. betaling af fakturaer, løn, skolepenge eller økonomi generelt, er det Marlene, du skal henvende dig til.

  • Ansvarlig for administration af lønninger
  • Ansvarlig for opgørelser vedr. medarbejdernes arbejdstid og lokalaftale
  • Udregning af skolens lønpolitik
  • Deltager i forhandlinger med TR vedr. lokalaftaler
  • Ad hoc opgaver omkring skolens drift
  • Ansvarlig for godkendelse af betalinger, dialogpartner for øvrige bankforretninger
  • Ansvarlig  for budgetlægning og årsregnskab
  • Ansvarlig  for fordelingssekretariatet, herunder befordring og tilskud til eleverne, samt refusioner til vikardækning
  • Ansvarlig  for indrapportering til ministeriet og Danmarks statistik
  • Ansvarlig for refusioner fra Udbetaling Danmark, Økonomistyrelsen m.v.