Marlene Bjørn, afdelingsleder administration

Hvis du har spørgsmål vedr. betaling af fakturaer, løn, skolepenge eller økonomi generelt, er det Marlene, du skal henvende dig til.

 • Love og bekendtgørelser vedr. folkeskole/frie skoler
 • Ansvarlig for administration af lønninger
 • Ansvarlig for opgørelser vedr. medarbejdernes arbejdstid og lokalaftale
 • Udregning af skolens lønpolitik
 • Deltager i forhandlinger med TR vedr. lokalaftaler
 • Ad hoc opgaver omkring skolens drift
 • Medansvarlig for daglig vikarbesætning i samarbejde med Palle Didriksen
 • Medansvarlig for oprettelse af alle aktiviteter i mødekalenderen i samarbejde med Jonas Munch
 • Ansvarlig for godkendelse af betalinger, dialogpartner for øvrige bankforretninger
 • Ansvarlig for budgetlægning og årsregnskab
 • Ansvarlig for fordelingssekretariatet, herunder befordring og tilskud til eleverne, samt refusioner til vikardækning
 • Ansvarlig for indrapportering til ministeriet og Danmarks statistik
 • Ansvarlig for refusioner fra Udbetaling Danmark, Økonomistyrelsen m.v.