Bestyrelsesmedlem Mathias Dahl

Mobil: 3085 3900   .   Mail: mathias.dahl@bestseller.com

Mathias Dahl bor i Randers med hustru Maria og har to døtre.

Tidligere elev gennem 11 år på Randers Realskole i perioden 1998-2009.

Mathias er Finance Manager ved BESTSELLER med ansvar for BESTSELLER i Schweiz og områder i Tyskland.

Medlem af Realskolens Venners bestyrelse siden september 2020 og valgt ind i skolens bestyrelse i oktober 2021 via Realskolens Venner.