Møder i de kommende 7. og 8. klasser

Velkommen til de kommende elever og deres forældre

Mandag aften var seks kommende 7. klasser samlet for at høre om deres nye skoleliv, der starter efter sommerferien.

Tirsdag var det de nye 8. klassers tur. I næste skoleår bliver der tre nye 8. klasser, og tirsdag aften mødtes de på skolen og fik mulighed for at kigge de nye kammerater og lærere i øjnene.

Der var begge dage en rigtig god stemning i alle klasserne – blandt andet med oplæg af skoleleder Hans Myhrmann.

Skolens supervisor Lillian Malling var også rundt i klasserne for bl.a. at tale om, hvordan skolen lægger afgørende vægt på trivsel som afsæt for læring.