Møde i forældrekredsen og repræsentantskabet 25. september

– med bl.a. valg til bestyrelsen

Invitation til forældrekredsen og skolens repræsentantskab

På det kommende møde har vi bl.a. valg til skolebestyrelsen. Både forældrekredsen og skolens repræsentantskab skal vælge medlemmer til bestyrelsen, og da samtidig størstedelen af indholdet i de to møder er sammenfaldende, sammenlægges de to møder.

Af hensyn til reservation af lokale mm., er det nødvendigt, at du/I melder positivt tilbage, såfremt du/I kommer til mødet. Tilmelding på tlf. 87 12 32 30 senest d. 24. september 2018.