Uge 40 er national ordblindeuge

På Randers Realskole er der ordblindeuge hver uge

Uge 40 er udnævnt til national uge for ordblindhed, og vi har i den anledning i løbet af ugen lavet video-samtaler, hvor vores tre læsevejledere taler med nogle af vores gode “rollemodeller”. Ordblindhed er et fokusområde på Randers Realskole, og vi arbejder dedikeret og målrettet for at udrede og hjælpe elever med ordblindevanskeligheder – så vi har i princippet ordblindeuge hver uge  🙂

Klik på billedet og se de tre videosamtaler – og læs evt. også mere om vores indsats på området.