Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris

Jens Madsen: “Det er en stor ære for mig at modtage denne pris, og jeg er meget glad, men en sådan anerkendelse opnår man ikke alene, og jeg vil derfor gerne udtrykke en ydmyg tak til mine gode kolleger her på skolen. Vi har en supergod og dynamisk faggruppe – og stærke visioner med højt til loftet, så vi kan lave disse spændende og innovative projekter.

Sidst men ikke mindst også en stor tak til vores mange gode samarbejdspartnere, institutioner og virksomheder, der har været med på denne rejse. Tak!”

Lærer Jens Madsen modtager fornem pris

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris
Novo Nordisk Fonden uddeler hvert år en naturfagslærerpris, der udover den store ære består af et beløb på 250.000 kr. Heraf er de 50.000 kr. en personlig hæderspris, og de 200.000 kr. tilfalder skolen og skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning (fx indkøb af nyt undervisningsmateriale eller opgradering af lokaler/inventar til naturfagsundervisning).

Ifølge Novo Nordisk Fondens fundats gives prisen til lærere, der bl.a. gør en særlig indsats for at skabe glæde ved og motivere eleverne for de naturvidenskabelige fag og som deler viden om færdigheder inden for naturfagene.

Et stort engagement – og mange skibe sat i søen
Jens Madsen er i ordets bedste forstand en fagpersonlighed, og han har siden 1980 stået for konceptudvikling og gennemførelse af en lang række innovative matematik- og naturfagsprojekter, der spænder fra indianertipier, jagtture og naturfagsmaraton til LEGO-Education center, robotter og rumforskning – ofte med selvlavede undervisningsmaterialer.

I mange år har Jens været en samlende figur omkring udviklingen af naturvidenskabelige forhold fra 0.-10. klasse på Randers Realskole og i Randers Kommune, og igennem nu 6 år har Jens været central i ideudvikling og opbygning af konceptet og ”brandet” sciencecamp.randers.dk – til glæde for alle naturfagsinteresserede elever i kommunen.

En bred vifte af spændende naturfagspersonligheder er det også lykkedes Jens af få engageret i diverse projekter – hvor astonaut Andreas Mogensen nok er den mest kendte.

Et frugtbart samarbejde med mange partnere
Selv om Jens har haft sit afsæt på Randers Realskole, er det et fint kendetegn for disse naturfaglige udviklingsprojekter, at det over årene har udviklet sig til et samarbejde mellem privatskoler, folkeskoler, gymnasier, kommune, institutioner og virksomheder – blandt andre: C la Cours Skole, Tradium, Randers Kommune, Randers Ungdomsskole, Gymnasierne i Randers, Naturvidenskabens Hus i Bjerringbro, Science-Talenter i Sorø, Regionshospitalet Randers, Århus Universitet IFA og Foulum, Danish Crown og Randers Naturcenter.

Stor teamdynamik på skolen
Jens Madsens pionerarbejde gennem mange år har haft afgørende betydning for, at Randers Realskole er med til tegne fremtidens undervisningsmæssige naturfagsbillede. Det store faglige engagement og den nysgerrige afsøgning af nye undervisningsområder og -metoder er det fineste eksempel på den type af dynamik og tværfagligt samarbejde, som vi gerne vil skabe gode rammer for på skolen. Prisen er på den måde samtidig en hyldest til hele naturfagsgruppen på skolen, der sammen med Jens har arbejdet målrettet og meget engageret i en årrække!

Se et lille udvalg af billeder nedenfor fra nogle af de aktiviteter, Jens Madsen har været en nøglefigur i.