Ny ledelsesstruktur på Randers Realskole

– med yderligere fokus på trivsel og styrkelse af indskolingsdelen

Læs pressemeddelelsen,
der bl.a. indeholder:
  • SFO og 0. – 3. klasse kommer under samme ledelsesansvar
  • Reorganiseringen af ledelsen indebærer en mere fokuseret funktionsopdeling
  • Ansættelse af psykolog: Endnu stærkere indsats for trivsel