Organisatorisk ændring på Randers Realskole

Pressemeddelelse

Randers Realskole 12. september 2016


Ann Andersen er fratrådt sin stilling som souschef efter gensidig aftale med skolen.

Baggrunden for fratrædelsen er drøftelser om skolens ledelsesmæssige profil, hvor parterne har forskellige ønsker.

Skolen ønsker Ann Andersen al mulig held og lykke fremover.