Bestyrelsen professionaliseres yderligere

Årligt bestyrelsesseminar

Bestyrelsen på Randers Realskole har afholdt sit årlige bestyrelsesseminar, og som vanligt har det været præget af en aktiv og engageret indsats kombineret med en professionel tilgang til bestyrelsesarbejdet.

Skolen har en årlig omsætning på næsten 80 millioner kr., og det er derfor naturligt, at bestyrelsen køres som en professionel virksomhedsbestyrelse. Vi tilstræber bl.a. at finde en god balance i de kompetencer bestyrelsen skal indeholde – økonomi, ledelse, jura, markedsføring… Ligeledes er vi optaget af hele tiden at optimere alt, hvad vi gør på skolen.

I det netop afholdte bestyrelsesseminar arbejdede vi bl.a. med implementeringen af to nye styreredskaber – en bestyrelsesaftale og en direktionsinstruks. Kim Tange, markeds og uddannelseschef på Tradium, deltog med indlæg i den sammenhæng.