Projekt ‘Skrænten’

– et multifunktionelt værested og byrum

Processen med at forvandle skrænten til et “amfi-funktionelt” værested kan følges i billeder under præsentationen nedenfor.