Psykolog Louise Guldberg Rasmussen ansat pr 1. august

På billedet siger Hans Myhrmann velkommen til Louise Guldberg Rasmussen

Endnu stærkere indsats for trivsel og forebyggende tiltag

Som led i skolens fokus på at skabe optimale læringsmiljøer med trivsel og tillidsfulde elev-lærer relationer har vi i flere år haft ansat en ”ressourceperson”, Janni Kempel Christensen, til at sikre den gode trivsel i de ældste klasser på skolen.

Pr. 1. august ansætter vi derudover psykolog Louise Guldberg Rasmussen, der skal have fokus på en tidlig indsats på de mange områder vedr. elevernes udvikling og trivsel på de yngre klassetrin fra 0. – 6. klasse. Louise Guldberg Rasmussen skal bl.a. samarbejde og ”sparre” med skolens lærerteams for at sikre, at pædagogiske, sociale eller individuelle udfordringer opdages og håndteres i opløbet – før de vokser sig til større udfordringer for enkelt-elever eller klasser. Derudover vil Louise kunne varetage børnesamtaler samt udøve rådgivning til forældre.

Om ansættelsen af Louise siger skoleleder Hans Myhrmann: ”Vi ser frem til samarbejdet med Louise, der primært skal arbejde med forebyggende tiltag på skolen. Vores lærere får med Louise en særdeles kompetent sparringspartner i det daglige. Samtidig har Louise mulighed for at træde til med ekstrem kort varsel, hvis der er en situation, der kræver det”.

Louise er uddannet psykolog og har tidligere været ansat i Randers Kommunes pædagogiske/psykologiske-rådgivning. Hun bor på Djursland sammen med sin kæreste.