Lyt til denne side med ReadSpeakerLyt

Randers Realskole gennem tre generationer

Gennem tre generationer har Else Helboe Quistgaard, hendes to sønner, svigerdatter og fem børnebørn gået på Randers Realskole. Efter et besøg på skolen i december måned modtog vi en venlig henvendelse fra Else Helboe Quistgaard.

Else Helboe Quistgaard og skoleleder Hans Myhrmann ved væggen med portrætter af tidligere skoleledere.

I forbindelse med vores 8. klassers projektuge ”Let Rumpen”, arbejdede klasserne med social innovation. Her arbejdede to af klasserne med fællesskaber på tværs af generationer, hvor de blandt andet i samarbejde med Ældresagen arrangerede rundvisning på skolen for mere end 40 fremmødte pensionister.

Det var efter dette arrangement, Else Helboe Quistgaard skrev til os om sin positive oplevelse:

”Hej med jer på Randers Realskole.

Jeg var i går på besøg på jeres skole – et arrangement gennem Ældresagen i Randers, og jeg vil gerne sige en stor tak til jer alle sammen for et rigtig godt arrangement.

Sammen med en jævnaldrende dame blev jeg vist rundt af Emil og hans klassekammerat. (…) De to drenge var utrolig velforberedte og havde skrevet en del ned om, hvad de skulle informere os om. Vi blev vist rundt på store dele af skolen og fik hele vejen rigtig god forklaring og fine svar på vores spørgsmål. Til slut var der kaffe og te med kager, som eleverne selv havde bagt.

Det var virkelig et godt arrangement, og vi fik et ualmindelig godt indtryk og af en meget velholdt og veldrevet skole. Herligt.”

Else Helboe Quistgaards oplevelse bekræfter først og fremmest vores, at vores store fokus på innovation og entreprenørskab, giver vores elever nogle vigtige kompetencer. Vi tror på, at eleverne ikke blot skal lære af bøgerne, men også af at kaste sig ud i ukendt terræn, finde på, arrangere, fejle og ikke mindst opleve, hvor givtigt det er at gøre noget for andre og at lykkes i fællesskab.

Efter Else Helboe Quistgaards positive tilbagemelding inviterede Hans Myhrmann og Christian Møller hende ind til en snak om skolens historie og udvikling gennem de seneste 60 år.

Tradition for udvikling

Else Helboe Quistgaard selv har gået på skolen, hvor hun tog sin eksamen tilbage i slutningen af 1950’erne, som hun selv beskriver som et ”virkelig godt grundlag for mit fremtidige liv”.

”Fra ca. midt i 1950’erne har jeg gået på skolens afdeling på Tøjhushavevej og sluttede med en præliminæreksamen. Jeg boede på landet på Djursland, og det var så den mulighed, der var for at få en eksamen.”

Efterfølgende har Else Helboe Quistgaards to drenge også færdiggjort deres skolegang på Randers Realskole, ligesom hendes fem børnebørn alle har gået på skolen – den yngste går i dag i 8. klasse.

Else Helboe Quistgaard og Hans Myhrmann ser på gamle eksamensbeviser og avisudskrifter.

Ved sit seneste besøg blev det til en god samtale mellem Else Helboe Quistgaard og skolens ledelse, og her lagde Else Helboe Quistgaard ikke skjul på, at eksamensbeviset fra Randers Realskole har været et ”kvalitetsstempel”, der har været med til at åbne mange døre.

Selvom historien har stor betydning for Randers Realskole, var det også en positiv oplevelse for Else Helboe Quistgaard at opleve den forandring, skolen har haft gennem årene, mens den samtidig beholdt de gamle rødder solidt plantet i jorden – vi kalder det tradition for udvikling.

Det er altid interessant at høre historien fortalt af de folk, der selv har været en del af skolen. Det gør os altid klogere på det grundlag, vi i dag driver skolen på, og de vigtige traditioner og værdier, der kendetegner Randers Realskole den dag i dag,” siger Hans Myhrmann.

En ring er nu sluttet, og 3. generation af Else Helboe Quistgaards familie takker snart af på Randers Realskole, men hvem ved, om vi om nogle år får lov at tilbyde skolegang til familiens næste generation.

Selvom der nok går en del år, før min slægt er leveringsdygtig i flere elever, er det dejligt for mig at vide, at alle har haft en rigtig god skolegang på min egen gamle skole – og jo altså jeres dejlige skole i dag,” slutter Else Helboe Quistgaard.

Tusind tak for besøget!