Skolekredsmøde med valg til bestyrelsen

Det nye auditorium dannede perfekte rammer for mødet

Mandag 30. september blev skolekredsmødet afholdt i de nyrenoverede bygninger på Fabersvej 1, og det store auditiorium dannede perfekte rammer for mødet.

Bestyrelsesformand Christian Bjørn og skolebestyrer Hans Myhrmann aflagde hver deres beretning om skolen – skolens tilstand og gode udvikling.

Herefter holdt Fie, Marie og Julie fra 9. B et fint oplæg om et af skolens innovationsprojekter.

2 nye bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlem Anne Wolthers varetog opgaven som dirigent, men både Anne Wolthers og Erik Grave ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, og i deres sted blev to nye bestyrelsesmedlemmer valgt: Tina Mariager og Christian Adriansen, der på billedet står med bestyrelsesformand Christian Bjørn imellem sig. Vi glæder os til samarbejdet.

Der blev også tid til en rundvisning i de nyindrettede lokaler på Fabersvej 1.

Se billederne nedenfor.