Møde i forældrekredsen og repræsentantskabet 11. april

– med bl.a. valg af tilsynsførende

Invitation til forældrekredsen og skolens repræsentantskab

På det kommende møde har vi bl.a. valg af tilsynsførende.

Bestyrelsesformand Christian Bjørn og skoleleder Hans Myhrmann aflægger beretninger, og vores revisor Anders Hübertz Mortensen fremlægger regnskab. Der er også indlæg ved Lene Nørris Jensen om fundraising på Randers Realskole – og endelig skal der vælges tilsynsførende.

Af hensyn til reservation af lokale mm., er det nødvendigt, at du/I senest 18. marts melder positivt tilbage. Tilmelding sker på skrivelse, der sendes ud på intra sammen med dagsorden for mødet.