Skolekredsmøde med valg til bestyrelsen

30. september 2021 blev der afholdt et kombineret forældrekreds- og repræsentantskabsmøde.

Indledningsvis aflagde henholdsvis bestyrelsesformand Dorthe Østerby og skoleleder Hans Myhrmann deres beretning om skolen. Herefter Kurt Ernst fortalte om sit arbejde som skolens tilsynsførende – et arbejder, der munder ud i en årlig tilsynserklæring for skolen. Tilsynserklæring for skoleåret 2020-21.

Skolens siddende bestyrelse blev herefter præsenteret, hvorefter både forældrekredsen og repræsentantskabet skulle vælge til bestyrelsen. Referat heraf kan findes på siden ”Styrelse, vedtægter og referater

Se billeder nedenfor fra arrangementet.