Skolen summer af aktiviteter i sommervarmen

Fuld gang i skolens fredagsaktiviteter

På denne varme og solrige fredag sidst i august summede skolen af glade elever og mange aktiviteter.

De mindste elever i indskolingen startede dagen med morgensang, der er fanget på den lille video nedenfor.

De øvrige billeder viser bl.a. ungdomsskoledag i hallen, hvor der blev orienteret om de mange spændende valgfag.

Skoleorkesteret gav koncert i skolegården i spisefrikvarteret, og i de varme frikvarterer var der gang i en kølende vandspreder.

Resten af dagen var der selvfølgelig også almindelig undervisning i skolens klima-regulerede lokaler.