Studieorientering i 10. klasse

Syv ungdomsuddannelser

Fredag 30. september havde 10. klasserne på Tradium besøg af uddannelsesvejledere fra syv forskellige ungdomsuddannelser.

Eleverne fik inspirerende oplæg om, hvad de forskellige ungdomsuddannelser kan byde på af fagligt indhold og spændende studiemiljø.

Efter de forskellige oplæg havde eleverne mulighed for at gå rundt til opstillede stande og spørge nærmere ind til ungdomsuddannelserne. Mange af uddannelserne havde medbragt nuværende studerende, som beredvilligt fortalte om deres erfaringer med netop deres uddannelse.

Målet med arrangementet var at få eleverne til at reflektere over deres valg af ungdoms-uddannelse.

Efter oplæggene skulle eleverne vælge, hvilke to ungdomsuddannelser, de ønsker at besøge i uge 43 og 45. Desuden er dagen opstarten på elevernes ”Obligatoriske selvvalgte opgave”, som er 10. klasserne projektopgave.