Nye professionelle styrelsesredskaber

Resultatet af længere tids grundigt arbejde i bestyrelsen blev præsenteret på det seneste skolekredsmøde.

Bestyrelsen har arbejdet med yderligere professionalisering
Som bekendt er Randers Realskole en privatskole, og som sådan er skolen også en virksomhed – med en årlig omsætning på næsten 80 millioner kr.

På samme måde som vi har fokus på at optimere undervisning og læring forholder vi os professionelt til vores ledelses- og bestyrelsesarbejde, og bestyrelsen har igennem et længere forløb arbejdet intenst og grundigt med yderligere at professionalisere styrelsesarbejdet.

Bestyrelsesformanden præsenterede resultatet af arbejdet
21. marts lancerede vi skolens nye/reviderede vedtægter, og på skolekredsmødet 19. april præsenterede bestyrelsesformand Christian Bjørn forskellige styreredskaber, der er et resultat af bestyrelsens arbejde.

Disse “styreredskaber” skal sikre god kommunikation og enkle, transparente “spilleregler” for arbejdet i- og samarbejdet mellem de forskellige ledelsesinstanser.

Forretningsorden

Beskriver ansvarsområder, regler og procedurer for bestyrelsens arbejde

Bestyrelsesaftale

Definerer og beskriver karakter og omfang af bestyrelsesarbejdet

Direktionsinstruks

Præciserer ansvars- og arbejdsfordeling mellem skolens bestyrelse og skolens ledelse

Læs mere og se referat fra skolekredsmødet på den ny-reviderede side vedr. styrelse og vedtægter: