Teknologipagten på Randers Realskole:

At få flere unge, specielt piger, til at vælge naturvidenskabelige fag

Som led i skolens “Strategi 2023” arbejder vi bl.a. på at styrke STEM-fagene (Science, Technology, Engineering, Mathematics)
– specielt med ønsket om at få flere piger til at interessere sig for naturvidenskab.

I forlængelse heraf har vi søgt og fået bevilget fondsmidler fra Teknologipagten, så vi kan efteruddanne vores STEM-lærere i kønsinklusion.
Se pressemeddelelsen fra Teknologipagten

Projektet “Piger, STEM i!” vil kunne følges i tekst og billeder under præsentationen nedenfor.