Teknologipagten på Randers Realskole:

At få flere unge, specielt piger, til at vælge naturvidenskabelige fag

Som led i skolens “Strategi 2023” arbejder vi bl.a. på at styrke STEM-fagene (Science, Technology, Engineering, Mathematics)
– specielt med ønsket om at få flere piger til at interessere sig for naturvidenskab.

I forlængelse heraf har vi søgt og fået bevilget fondsmidler fra Teknologipagten, så vi kan efteruddanne vores STEM-lærere i kønsinklusion.
Projektet “Piger, STEM i!” kan følges i tekst og billeder nedenfor. Læs mere om teknologipagten

Baggrund:
Gennem det seneste år har vi med projekt “Piger, STEM i” haft ekstra fokus på at vække og fastholde pigernes interesse for STEM-fagene, som dækker de naturvidenskabelige fag inden for Science, Technology, Engineering og Mathematics.

I Danmark har vi nemlig den samfundsmæssige udfordring, at piger fravælger at uddanne sig i naturvidenskabelig retning. Forskere påpeger, at pigernes fravælgelse af disse fag ofte sker i konfirmationsalderen. Derfor har vi som grundskole et særligt ansvar for at skabe og fastholde en interesse for STEM-fagene – både hos piger og drenge.

I april 2019 blev vores STEM-lærere i udskolingen efteruddannet i kønsinkluderende STEM-undervisning. Undervejs havde vi gode drøftelser omkring vores tilgang hertil, og lærernes gode pointer og læringspunkter mundede ud i vores STEM-kodeks. Kodekset rammesætter vores tilgang til disse fag, så de bliver vedkommende for begge køn.

Hovedpointen er, at “Vigtig(st) er relationen”. Dernæst har vi fokus på vigtigheden af at skabe en rød tråd, der viser, hvad STEM-fagene kan bruges til. Derfor er bl.a. inddragelse af omverden og rollemodeller rigtig vigtig, og det samme er at skabe en levende skole, hvor finurlighed, farver, elevinddragelse og aktiviteter er vigtige elementer. Endelig skal vi huske evalueringer – inddrag fx dine elever og giv dine erfaringer videre til en kollega som kollegial sparring.