Teknologipagten på Randers Realskole:

At få flere unge, specielt piger, til at vælge naturvidenskabelige fag